/
/
Lyssetting

Lyssetting

Har du tenkt på at det ikkje er naudsynt å ha lyset på når du ikkje er til stades? Me kan levere armatur med innebygd rørslesensor eller andre løysingar for å oppnå det same.

Nye produkt kjem stadig på marknaden og LED-teknikk er på full fart inn.

Høg lys-intensitet, lågt energiforbruk, levetid og fråver av UV-stråling gjer at LED har blitt ei god erstatning for tradisjonelle lyskjelder.

Montørar og sakshandsamarar hjelper gjerne med val av lyssetting i bustaden din.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sjå fleire tenester

Elektroinstallasjon
Me utfører alle typar elektrotekniske installasjonar
Lyssetting
Me tilrår bruk av energieffektive produkt og leverer lyssettingssutstyr frå dei fleste store leverandørar.
Elbil-ladar
Me leverer og monterer ladar til el-bilen din
Solceller
Vil solceller vera lønsamt på vestlandet?
Smarthusteknologi
Me leverer komplette løysingar innan smarthusteknologi
Varmeanlegg
Me leverer alt innan varme og kjøling​​
El-kontroll
Kva er El-kontroll?
Scroll to Top