/
/
Elektroinstallasjon

Elektroinstallasjon

Me kan levera komplette fordelingsanlegg for tele, data og antenne.
Spredenett for telefon og data har blitt meir og meir vanleg i norske heimar.

Ved oppføring av ein ny bustad vil det vera naturleg å velgja kabla nettverk frå felles punkt til kvart rom. Dette gir raskare dataliner og sikrare dataoverføring. Me kan også leggje opp kabla nettverk i eksisterande bustadar.

Slit du med å stilla inn parabol eller vanleg antenne?
Me kan ta på oss å stilla inn antenna for deg.

Ynskjer du parabolsignal i fleire rom?
Ynskjer du Riks-Tv i fleire rom?
Me kan leggja opp antenneanlegg for deg – frå eitt uttak til store anlegg for burettslag og liknande.

Kontakt oss så hjelper me deg.

Me har erfaring fra bustadblokk, rekkehus, næringseigedom, sjukehus, tunellar og liknande, og utfører elektrotekniske installasjonar med god framdrift og kvalitet.

  • Lyssetting
  • Ombygging
  • Rehabilitering
  • Nybygg
  • Utvidingar
  • Tilkopling av maskiner
  • Tilkopling av utstyr
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sjå fleire tenester

Elektroinstallasjon
Me utfører alle typar elektrotekniske installasjonar
Lyssetting
Me tilrår bruk av energieffektive produkt og leverer lyssettingssutstyr frå dei fleste store leverandørar.
Elbil-ladar
Me leverer og monterer ladar til el-bilen din
Solceller
Vil solceller vera lønsamt på vestlandet?
Smarthusteknologi
Me leverer komplette løysingar innan smarthusteknologi
Varmeanlegg
Me leverer alt innan varme og kjøling​​
El-kontroll
Kva er El-kontroll?
Scroll to Top