/
/
Varmeanlegg

Varmeanlegg

Anten det skal byggast nytt, rehabiliterast eller utvidast, tilrår vi å ta ein skikkeleg runde på ulike oppvarmingsalternativ. Vurder også korleis oppvarminga skal styrast og regulerast. Valet vil ha stor tyding for eigendomsverdi og for lønsemd på sikt.

Utover tradisjonell elektrisk oppvarming leverer vi også varmepumper.

Visste du at Thunestvedt Konsern er ein av dei leiande aktørane på bergvarme?

Energieffektiv oppvarming er også avhengig av god styring.  Uansett oppvarmingsmetode;  elektrisk, vassbåren eller anna oppvarming, vil ein spare mest ved å unngå å varme opp når det ikkje er behov for det. Det er difor viktig å overvåke og ta omsyn til alle variablar, som når ein er til stades og ute-temperatur, og kompensere for dette.

Frå 2020 vart bruk av oljefyring forbode. Ta gjerne kontakt om du treng hjelp til å byte ut oljefyr.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sjå fleire tenester

Elektroinstallasjon

Me utfører alle typar elektrotekniske installasjonar​

Prosjektering

Me prosjekterer det elektriske anlegget for deg.

Internkontroll

Me set opp system for internkontroll

Brann- og adgangskontroll

Ny installasjon, utviding og feilretting av brannvarslingsanlegg, system for adgangskontroll, naudlysanlegg og innbrotsalarmar

Automasjon

Me gjer kvardagen din enklare!

Tavleverkstad

Eigen tavleverkstad

Varmeanlegg

Me hjelper deg å velgje energisparande oppvarming.​

Solcelleanlegg

Me monterer solcelleanlegg

Ramme- og serviceavtale

Ein rammeavtale

Landbrukskontroll

Myndigheitene stiller krav til gjennomføring av el-kontroll i driftsbygningar med eit visst tal husdyr

Scroll to Top