/
/
Solcelleanlegg

Solcelleanlegg

Solcelleanlegg er i «vinden», og det er ikkje utan grunn, dei siste åra har ei kontinuerleg utvikling gjort at dette no er lønsamt. Solceller vil kunne gi direkte avkastning gjennom produsert straum som ein brukar sjølv eller sel til nettleverandør. Men det er også ei rekke indirekte moment som gjer det attraktivt, dette kan vere; miljølån, auka eigedomsverdi, meir attraktivt for leigetakar gjennom grøn profil etc.

Solcelleanlegg har relativt høg investeringsverdi og lang nedbetalingstid. For at anlegget skal vera lønsamt er det difor viktig å ha fokus på kvalitet, både i val av produkt og utføring.

Som elektroteknisk installatør har me kompetanse på det elektrotekniske arbeidet, og me samarbeider tett med taktekkar og byggkompetanse i høve tak og innfesting. Me er kontinuerleg på utkikk etter nye og betre løysingar for å løyse dei utfordringane som solcelleanlegg på vestlandet inneber.

Ta gjerne kontakt for tilbod eller meir informasjon.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sjå fleire tenester

Elektroinstallasjon

Me utfører alle typar elektrotekniske installasjonar​

Prosjektering

Me prosjekterer det elektriske anlegget for deg.

Internkontroll

Me set opp system for internkontroll

Brann- og adgangskontroll

Ny installasjon, utviding og feilretting av brannvarslingsanlegg, system for adgangskontroll, naudlysanlegg og innbrotsalarmar

Automasjon

Me gjer kvardagen din enklare!

Tavleverkstad

Eigen tavleverkstad

Varmeanlegg

Me hjelper deg å velgje energisparande oppvarming.​

Solcelleanlegg

Me monterer solcelleanlegg

Ramme- og serviceavtale

Ein rammeavtale

Landbrukskontroll

Myndigheitene stiller krav til gjennomføring av el-kontroll i driftsbygningar med eit visst tal husdyr

Scroll to Top