/
/
Ramme- og serviceavtale

Ramme- og serviceavtale

  • fastset ein rabattert timepris for montør, sakshandsamar, teknikar, lærling, osb.
  • fastset avtalt rabatt på materiell og utstyr som vert nytta i serviceoppdrag, eller i form av forbruksmateriell som lyskjelder
  • fastset krav til responstid ved akutte tilfelle
  • gir kunden prioritert status framfor kundar utan rammeavtale
  • gir kunden ein fast kontaktperson (prosjektleiar) ved kontakt med eitt av selskapa i Thunestvedt Konsern
  • Rammeavtale kombinert med kontrollavtale gir eit godt og forutsigbart samarbeid for kunden.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sjå fleire tenester

Elektroinstallasjon

Me utfører alle typar elektrotekniske installasjonar​

Prosjektering

Me prosjekterer det elektriske anlegget for deg.

Internkontroll

Me set opp system for internkontroll

Brann- og adgangskontroll

Ny installasjon, utviding og feilretting av brannvarslingsanlegg, system for adgangskontroll, naudlysanlegg og innbrotsalarmar

Automasjon

Me gjer kvardagen din enklare!

Tavleverkstad

Eigen tavleverkstad

Varmeanlegg

Me hjelper deg å velgje energisparande oppvarming.​

Solcelleanlegg

Me monterer solcelleanlegg

Ramme- og serviceavtale

Ein rammeavtale

Landbrukskontroll

Myndigheitene stiller krav til gjennomføring av el-kontroll i driftsbygningar med eit visst tal husdyr

Scroll to Top