/
/
Landbrukskontroll

Landbrukskontroll

Gjennom forskrift om dyrehald stiller myndigheitene krav til gjennomføring av el-kontroll kvart tredje år i driftsbygningar med eit visst tal husdyr.

Me har kontrollørar som er sertifiserte i samsvar med forskrifta NEK 405-3 (næringskontroll) og NEK 405-1 (termografi)

Ved å gjennomføra ein sertifisert kontroll kan det gi rabatt på forsikringa di. Sjekk kva forsikringsselskapet ditt gir.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sjå fleire tenester

Elektroinstallasjon

Me utfører alle typar elektrotekniske installasjonar​

Prosjektering

Me prosjekterer det elektriske anlegget for deg.

Internkontroll

Me set opp system for internkontroll

Brann- og adgangskontroll

Ny installasjon, utviding og feilretting av brannvarslingsanlegg, system for adgangskontroll, naudlysanlegg og innbrotsalarmar

Automasjon

Me gjer kvardagen din enklare!

Tavleverkstad

Eigen tavleverkstad

Varmeanlegg

Me hjelper deg å velgje energisparande oppvarming.​

Solcelleanlegg

Me monterer solcelleanlegg

Ramme- og serviceavtale

Ein rammeavtale

Landbrukskontroll

Myndigheitene stiller krav til gjennomføring av el-kontroll i driftsbygningar med eit visst tal husdyr

Scroll to Top