/
Tenester næring

Løysingar tilpassa di verksemd

Elektroinstallasjon

Me utfører alle typar elektrotekniske installasjonar​

Prosjektering

Me prosjekterer det elektriske anlegget for deg.

Internkontroll

Me set opp system for internkontroll

Brann- og adgangskontroll

Ny installasjon, utviding og feilretting av brannvarslingsanlegg, system for adgangskontroll, naudlysanlegg og innbrotsalarmar

Automasjon

Me gjer kvardagen din enklare!

Tavleverkstad

Eigen tavleverkstad

Varmeanlegg

Me hjelper deg å velgje energisparande oppvarming.​

Solcelleanlegg

Me monterer solcelleanlegg

Ramme- og serviceavtale

Ein rammeavtale

Landbrukskontroll

Myndigheitene stiller krav til gjennomføring av el-kontroll i driftsbygningar med eit visst tal husdyr

Landbrukskontroll

Myndigheitene stiller krav til gjennomføring av el-kontroll i driftsbygningar med eit visst tal husdyr

Ramme- og serviceavtale

Ein rammeavtale

Solcelleanlegg

Me monterer solcelleanlegg

Varmeanlegg

Me hjelper deg å velgje energisparande oppvarming.​

Tavleverkstad

Eigen tavleverkstad

Automasjon

Me gjer kvardagen din enklare!

Brann- og adgangskontroll

Ny installasjon, utviding og feilretting av brannvarslingsanlegg, system for adgangskontroll, naudlysanlegg og innbrotsalarmar

Internkontroll

Me set opp system for internkontroll

Prosjektering

Me prosjekterer det elektriske anlegget for deg.

Som del av Thunestvedt Konsern er me ein leiande leverandør av elektrotenester på vestlandet. Me utfører både små og store prosjekt, og hjelper til med drift og vedlikehald av tekniske installasjonar.

Energisparande og framtidsretta løysingar

Montørar og prosjektleiarar vert jamnleg oppdatert på ny teknologi og nye produkt.

Ramme- og serviceavtale

Me tilbyr rammeavtale som fastset timeprisar, rabatt på materiell og kontaktperson. Rammeavtalen sikrar leveransane dykkar.

Scroll to Top