Vangen Elektriske AS

Om oss

Styreleiar Magne Kalstad går inn som konstituert dagleg leiar hjå Vangen Elektriske

Vangen Elektriske har ikkje fått på plass dagleg leiar endå. Så derfor går styreleiar Magne Kalstad inn som dagleg leiar. Magne Kalstad håpar me får tilsett ny dageg leiar i løpet av februar.  Klarer me det har me ny leiar på plass i løpet av 3-6 månader. 

  • Nelfo
  • Godkjent for ansvarsrett
  • Energien
  • Miljøfyrtårn
  • SS Kontrollforetak
  • Godkjent lærlingebedrift