Vangen Elektriske AS

Om oss

Velkommen til 3 nye lærlingar

Me ynskjer Anders Lillethun, Sindre Støle og Gaute Tufte velkommen til oss. Gaute vil begynna læretida si på vårt prosjekt på Eidfjord Bygdaheim. Anders og Sindre vil starta ved eit leilighetsprosjekt i Myrkdalen. Lukke til med spennande læretid 

  • Nelfo
  • Godkjent for ansvarsrett
  • Energien
  • Miljøfyrtårn
  • SS Kontrollforetak
  • Godkjent lærlingebedrift