Vangen Elektriske AS

Om oss

Nye lokale i Brynaskogen 25

Vangen Elektriske AS flytta inn i nye, flotte lokale, i Brynaskogen 25, i juni.

Samstundes tok Kveik AS over lokala i Brynaskogen 25.

  • Nelfo
  • Godkjent for ansvarsrett
  • Energien
  • Miljøfyrtårn
  • SS Kontrollforetak
  • Godkjent lærlingebedrift