Vangen Elektriske AS

Om oss

Om Vangen Elektriske

Vangen Elektriske AS er totalentreprenør innan elektrofaget, og har over 40 år erfaring frå bransjen. Dette gjer at me har opparbeida oss solid og brei kompetanse. Vi har kompetanse til og utføre alt frå mindre installsjonar til prosjektering og installering av meir omfattande oppdrag. Våre kundar er entreprenørar, nærlingslivet, det offentlege og private. Vangen Elektriske har hatt stabil vekst dei siste åra, og er i dag den største privateigde installatøren i Indre Hordaland. Verksemda eigast av Magnus M.Thunestvedt AS som og eig Sæterdal Elektro AS på Vaksdal og Vestgar Elektro AS på Sotra. Me er medlem av Sikringen som er ein landsomfattande kjede beståande av meir enn 170 verksemder. Vårt hovedkontor ligg på Voss og me er 52 tilsette. 5 av våre montørar er busett i Granvin og 2 er busett i Vik i Sogn.


Med ei sterk lokal forankring er vi tilgjengelege og fleksible. Kombinert med, god kapasitet og høg fagkompetanse, har Vangen Elektriske det som skal til for å møte eit stadig meir krevjande marknad.

  • Nelfo
  • Godkjent for ansvarsrett
  • Energien
  • Miljøfyrtårn
  • SS Kontrollforetak
  • Godkjent lærlingebedrift