/
Om konsernet
/
Om konsernet

Leiande leverandør av elektrotenester

Vangen Elektriske AS på Voss, Sæterdal Elektro AS på Vaksdal, Pettersson & Gjellesvik i Bergen og Magnus M Thunestvedt med hovudkontor i Bergen og avdelingar på Osterøy og i Øygarden (avdeling Vestgar), utgjer selskapa i Thunestvedt Konsern. Saman er vi leiande leverandør av elektrotenester på vestlandet.

Med lokale montørstasjonar strategisk plassert i fylket dekkjer me eit stort område, frå Bergen til Sogn og Hardanger. Det betyr at du som kunde kan forhalda deg til eitt selskap og eitt kontaktpunkt – resten ordnar me.

Ved hjelp av erfarne tilsette som held kontinuerleg fokus på dei nyaste løysingane innan elektrofaget ynskjer me å vera din føretrekte elektroentreprenør. Me leverer innovative løysingar til gode for deg og verksemda di.

Nytt oss som din faste servicepartnar eller som totalleverandør ved oppføring av ditt nye anlegg – me leverer som avtalt!

Våre verdiar

I Thunestvedt Konsern arbeider me saman for å levera verdi til kundane våre. Me trur sterkt på eit felles sett av verdiar og freistar til ei kvar tid å etterleve desse.

Pålitelege: Me set pålitelegheit i høgsetet og alle kundane våre skal oppleve dette i kontakt med våre tilsette.

Handlekraftige: Me er sterke på kompetanse, gjennomføringsevne og handlekraft. Dette set oss i stand til å skapa dei beste tekniske og miljøretta løysingane for oppdragsgjevarane våre.

Nytenkande: Medarbeidarane våre er meir enn berre teknisk fagpersonell – dei er samarbeidspartnarar som skapar meirverdi og innovasjon for oppdragsgjevarane våre.

Thunestvedt Konsern – ei god kopling!

Scroll to Top