/
/
Tenester

Våre tenester

Tenestene våre

/
/
Tenester

Prosjektering

Me prosjekterer det elektriske anlegget for deg.

Vår kompetanse er din tryggleik. Som leiande elektroleverandøren i regionen held vi oss oppdaterte på gjeldande forskrifter for elektriske anlegg. 

Du som kunde kan kjenne deg trygg på at anlegg som er prosjektert av oss er i samsvar med gjeldande krav og den rette løysinga for deg. Innad i verksemda har me kompetanse innan elektro, brannalarm anlegg, automasjon, bergvarmeanlegg og mykje meir, dette tyder at du som kunde vil få prosjektert eit anlegg der kvalitet, samspel og miljø er satt i fokus.

Les meir

Kontakt oss så hjelper me deg vidare.

Scroll to Top