/
Til alle våre kundar og andre samarbeidspartnerar!

Til alle våre kundar og andre samarbeidspartnerar!

I desse tider må me ta forhandsreglar. Hygiene og avstand til kvarandre er viktig. Me har difor valt å stengja dørene inn til lokalet vårt.
Me har drift og vil hjelpa deg med det som trengs.

Nokre av prosjektleiarane våre er på heimekontor, men er tilgjengelege på telefon eller epost. Det er viktig for alle å halda bedrifta i gang så langt dette er forsvarleg. Me må sikra arbeidsplassar, bedrift og lokalsamfunnet. Me er fullt avhengige av gjensidig tillit i forbindelse med karantene.

Har du allereie bestilt oppdrag hjå oss og du er i karantene eller har spørsmål, kontakt oss på tlf 56523666

Me håpar denne situasjon blir kortvarig og me oppfordrar alle til å ta hensyn til styresmaktene sine anbefalingar og at alle tar vare på kvarandre i situasjonen me no står i.

Helsing alle hjå Vangen Elektriske

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Fleire nyheitssaker

El-kontroll

Er du mykje heime fortida? Då kan det vera lurt å nytta høvet til å …

Les meir

Hjelp oss å halde hjula i gang. Bestill elektrikar!

Seks oppgraderingar ein elektrikar kan gjere i dag. Sjå tips frå Nelfo

Les meir

I dag åpna den nye skibrua i Myrkdalen

Vangen Elektriske har installert lysmaster og ledlys på brua. Skibrua vil gje trygg tilkomst til …

Les meir

Betongelementprisen 2019 tildelt KAP

Betongelementprisen 2019 tildelt KAP – Kontor for Arkitektur og Design for Ostasteidn rasteplass. Ostasteidn dukkar …

Les meir

Fyrste hustak med solcelle-panel i Øvre Granvin

Reidar Himle fornøyd huseigar har fått solcellepanel på taket. Gaute Klyve og Lars Andreas Øyeflaten har montert panela.

Les meir

Solcelletak

Les i avisa Hordaland om Gaute Klyve som har bygd seg hus på Bordalen med solcelletak

Les meir
Scroll to Top